Iskustva bivših studenata

Master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Svake godine, Modul međunarodna bezbednost pohađa 23 studenata i studentkinja. Dok otprilike polovinu čine po pravilu studenti i studentkinje koje dolaze direktno sa osnovnih studija FPN kao i drugih društvenih fakulteta iz Srbije ili inostranstva, drugu polovinu čine zaposleni u sektoru bezbednosti Republike Srbije.

Naši nekadašnji studenti danas su ostvareni profesionalci ne samo u oblasti međunarodne bezbednosti već i u drugim državnim sektorima kao i u organizacijama civilnog društva i privredi.  Više o njihovim iskustvima možete pročitati na ovoj stranici.

Nataša Dragojlović

„Pripadam prvoj generaciji specijalistickih a zatim i magistarskih studija nacionalne i globalne bezbednosti na FPN iz kojih je i nastao današnji master modul medjunarodne bezbednosti. Nova znanja, novi koncepti, potpuno novo svetlo na pitanja nacionalne i globalne bezbednosti iz ovog programa bili su presudni za nastavak moje karijere i izbor toga sta cu i gde nakon tih studija raditi. Bila sam u prilici da u Ministarstvu odbrane svoja znanja primenjujem tokom izrade prve Strategije nacionalne bezbednosti, zatim i u resorima drzavne uprave i lokalne sanouprave gde sam kao pomocnik ministra bila zaduzena za izradu Strategije decentralizacije Srbije. Danas koordiniram radom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, platformom civilnog drustva koja prati pregovore Srbije sa Evropskom unijom u 35 pregovarackih poglavlja. U svemu sto radim primenjiva su znanja koja sam stekla na osnovnim i magistarskim studijama na FPN. Ispostavilo se da je sve bezbednost: i ekonomska i ekoloska i socijalna i zdravstvena i vojna. U vremenu koje je pred nama ova znanja ce biti jos uoptrebljivija”.

Nataša Dragojlović je koordinatorka Nacionalnog konventa o EU. Generacija 2006/2007.

Pavle Nedić

„Master studije međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka su mi kroz interaktivna predavanja i kritičku analizu teorijskih koncepata omogućile detaljno upoznavanje i suštinsko razumevanje različitih aspekata bezbednosti u savremenom svetu. Pored toga, zahvaljujući modernom pristupu i akcentu na razvoju veština akademskog pisanja, na master studijama sam dodatno unapredio svoj stil pisanja i argumentaciju, što će mi izuzetno značiti u daljem akademskom usavršavanju i karijeri”.

Pavle Nedić je asistent na obrazovnom programu Studije budućnosti Beogradske otvorene škole. Generacija 2018/2019. 

Marko Mandić

„Master program studija Međunarodne bezbednosti predstavlja pravi izbor za svakoga ko je zainteresovan za dalju akademsku karijeru. Savremena literatura, kritički pristup teorijama međunarodne bezbednosti i kursevi akademskog pisanja podstakli su me na dalje akademsko usavršavanje. Znanja stečena tokom ovog programa predstavljaju odličnu osnovu za istraživački rad na doktorskim studijama. Program odlikuje i izuzetna posvećenost predavača tokom izrade i pisanja završnog master rada. Osim teorijskih znanja, program studentima nudi i pripremu za praktičan rad u sektoru bezbednosti. Multidimenzionalni pristup programa ogleda se i u gostovanju istaknutih stručnjaka i profesora čiji rad pokriva različite aspekte ove oblasti”.

Marko Mandić je istraživač pripravnik na Institutu društvenih nauka. Generacija 2018/2019.

Milica Topalović

„Pored sjajnih predavača i mogućnosti konkurisanja za različite stipendije, ovaj program pruža priliku za razvoj veština akademskog pisanja i vođenja konsutruktivnih debata o savremenim bezbednosnim dinamikama. Studenti moje generacije učestvovali su u organizaciji CEEISA-ISA Joint International Conference i ugostili najveće stručnjake međunarodnih odnosa i bezbednosti današnjice! Pohađanje modula međunarodne bezbednosti nadahnulo me je nastavim svoju akademsku karijeru i interesovanja usmerim na istraživanje bezbednosnog aspekta fenomena migracija i civilno-vojnih odnosa”.

Milica Topalović je projektna asistentkinja u Međunarodnoj organizaciji za migracije. Generacija 2018/2019.

Srđan Hercigonja

„Master studije iz Međunarodne bezbednosti na Fakultetu Političkih Nauka su mi omogućile da se kritički odnosim prema teorijama i konceptima iz oblasti bezbednosti i da slušam predavanja od vodećih naučnika i profesionalaca iz ove oblasti u našoj zemlji. Nastavni program, kao i izbor predmeta mi je omogućio da učim i čitam najrelevantnije članke i knjige iz ove oblasti, koji prate svetske standarde i pravce, pri čemu se inter-disciplinarni pristup proučavanja I učenja iz oblasti bezbednosti savršeno uklapa sa veoma vrednim diksusijama koje smo imali tokom predavanja i vežbi. Najzad, ovaj master program mi je pružio sjajnu priliku da se bolje upoznam sa metodologijama i načinima istraživanja pitanja iz oblasti međunarodne bezbednosti (ali i šire), što je neophodno za svakog studenta, bez obzira da li planira da se profesionalno bavi međunardnom bezbednošću i sektorom bezbednosti, ili da nastavi svoje akademsko usavršavanje na doktorskim ili drugim akademskim programima”.

Srđan Hercigonja, gostujući istraživač pri Centru za studije ljudskih prava, Kolumbija Univerzitet, Njujork i mlađi istraživač, Centar za komparativne studije konflikta, Beograd. Generacija 2012/13.

Maja Bjeloš

„Master akademske studije Međunarodne bezbednosti su mi omogućile razvoj kritičkog razmišljanja o ljudskoj, nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Studije su mi takođe pomogle u razvoju karijere i profesionalnom usavršavanju u oblasti reforme sektora bezbednosti kroz rad u civilnom sektoru. Kao istraživačica Beogradskog centra za bezbdnosnu politiku imala sam priliku da znanje stečeno na studijama primenim u praksi i aktivno učestvujem u nazdoru nad sektorom bezbednosti. Sjajan tim obrazovanih i posvećenih profesora, asistenata i saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka omogućio mi je da u toku i nakon završetka studija razvijem svoje istraživačke potencijale i postanem autorka brojnih studija i predloga praktičnih politika koje su doprinele poboljšanju javnih politika u oblasti odbrane i bezbednosti u Republici Srbiji”.

Maja Bjeloš je istraživačica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Generacija 2008/2009.

Vuk Velebit

„Savremen pristup na master modulu međunarodne bezbednosti koji prati aktuelnu literaturu vodećih univerziteta u svetu iz ove oblasti i konkretna primena teorijskih koncepata na savremena dešavanja u svetu čini ovaj program ne samo kvalitetnim, već znanje stečeno na njemu i upotrebljivim. Dodatna vrednost ovog programa je što njegovi predavači nisu samo ljudi iz akademije, već i oni koji su svoje iskustvo iz međunarodne bezbednosti stekli delovanjem kroz razne organizacije i institucije”.

Vuk Velebit je autor portala Talas. Generacija 2017/18.

Mia Bjelogrlić

„Master program Međunarodne bezbednosti mi je pružio temeljno znanje u oblasti studija bezbednosti, obuhvatajući i njen teorijski aspekt i akutelne bezbednosne dinamike. Pored sjajnih predavača i naučnika iz oblasti bezbednosti i međunarodnih odnosa, najveća prednost ovog kursa je njegov savremeni pristup koji se ogleda u nekonvencionalnim načinima provere znanja, podsticanju na analizu i kritičko mišljenje, kao i razvoju akademskih veština izražavanja”.

Mia Bjelogrlić je Konsultantkinja na EU projektima. Generacija 2018/19.

Michael Anderson

„Kao strani student međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka, postao sam bolji čovek, istraživač, lider, i globalni građanin. Moji stavovi, na osnovu iskustva u taktičkom polju bezbednosti, su postali precizno polirani putem interakcije zajedničkog učenja s profesorima i kolegama i sada imam poboljšanu sposobnosti da utičem pozitivno na globalnu bezbednosnu saradnju, kako akademski tako i praktično”.

Michael Anderson je major u Vojsci SAD, Olmsted Scholarship Foundation. Generacija 2014/15.

Jelena Džombić

„Master studije iz Međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka su mi omogućile, između ostalog, da steknem nova znanja o teorijama i konceptima za bolje razumevanje ljudske, nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti. Interdisciplinarni pristup koji se koristi u nastavi se potpuno uklapa sa izborom vodećih stručnjaka i naučnika koji pokrivaju različite aspekte ove oblasti, kao i sa diskusijama na vežbama i predavanjima sa studentima koji takođe dolaze iz različitih sektora. Najzad, veliko je zadovoljstvo učiti od i sarađivati sa vodećim stručnjacima u ovoj oblasti, doc. dr Filipom Ejdusom i mr Sonjom Stojanović”.

Jelena Džombić je koordinatorka programa za obrazovanje, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Naučna istraživačica pri Centru za studije ljudskih prava, Kolumbija Univerzitet, Njujork.

Luka Glušac

„Master međunarodne bezbednosti mi je omogućio da bolje sagledam regionalnu bezbednosnu dinamiku i da nadogradim svoje znanje o teorijama bezbednosti. Ovaj kurs je prepoznatljiv po tome što je verovatno jedini u ovom delu Evrope koji uzima Kopenhašku školu bezbednosti kao glavni teorijski okvir, što smatram posebno vrednim. Kurs je usavršio moje sposobnosti kroz akademske diskusije, praktične vežbe i pisanje seminarskih radova, stručno vođenih od strane posvećenih nastavnika i saradnika, čime je utro put mom daljem akademskom i profesionalnom usavršavanju”.

Luka Glušac, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Generacija 2010/11.

Gorana Radovanović

„Tokom studija imala sam mogućnost da o različitim teorijama, konceptima i debatama iz oblasti bezbednosti učim od vodećih naučnika i profesionalaca u ovoj oblasti u Srbiji. Smatram to dragocenim iskustvom koje mi je pomoglo da se temama iz oblasti bezbednosti počnem i profesionalno baviti kao istraživačica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku”.

Gorana Radovanović, Program Officer, HELVETAS Swiss Intercooperation Serbia. Generacija 2007/8.

Bogdan Stojanović

„Osim što su koncipirane da pruže najšire teorijsko znanje iz oblasti nauke o bezbednosti, ove master studije predstavljaju adekvatnu pripremu za praktično bavljenje bezbednosnim poslovima bilo da se radi o bezbednosnim agencijama, policiji, vojsci ili nekoj drugoj službi. U mom slučaju, master studije međunarodne bezbednosti pomogle su mi da svoju karijeru uspešno razvijem na dva polja, kako na akademskom planu kroz pisanje naučnih tekstova i monografija, tako i u praktičnim poslovima od značaja za nacionalnu bezbednost”.

Bogdan Stojanović, CEO, Restartup Balkans. Generacija 2009/10.

Dijana Dimković

„Master akademske studije Međunarodne bezbednosti doprinele su, između ostalog, boljem razumevanju bezbednosne dinamike u kojojoj se nalazi i Republika Srbija kao kandidat za članstvo u EU. Za vreme studija, kao predispitnu obavezu, sastavila sam rad “Kako (do)čekati azil u Srbiji?” u maju 2015. godine, sa kojim sam u septembru 2015. godine, osvojila nagradu SALUS na Beogradskom bezbednosnom forumu. Trenutno radim kao koordinator prihvatnih centara i centara za smeštaj tražilaca azila u Republici Srbiji. Tema master rada je “Uticaj sukoba na Bliskom istoku i migrantske krize 2015./2016. na bezbednost Evropske unije”.

Dijana Dimković, Kordinator rada prihvatnih centara i centara za smeštaj tražilaca azila, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Generacija 2014/15.

Danko Aleksić

„Na master program Međunarodna bezbednost upisao sam se 2010. godine. Sve što je usledilo pokazalo je da je to bila odlična odluka. Stečena znanja neizmerno mi pomažu u razumevanju političkog i društvenog konteksta različitih država i regiona u kojima radim na implementaciji međunarodnih projekata”.

Danko Aleksić, Expert II, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC). Generacija 2010/11.

Marina Komad

„Master studije medjunarodne bezbednosti na FPN su mi omogućile jedinstveno iskustvo sticanja ne samo teorijskih, vec i praktičnih znanja iz ove oblasti. Izuzetna posvećenost predavača se ogleda pre svega u posvećivanju pažnje studentima na pojedinačnom nivou i u skladu sa individualnim naučnim i profesionalnim afinitetima. Pored toga što ovaj studijski program prati savremene akademske trendove u izučavanju međunarodne bezbednosti, omogućava studentima i dodatne aktivnosti i usavršavanja, kao i predavanja najuglednijih eksperata i profesionalaca iz oblasti. Za mene lično pohađanje ovog studijskog programa je ključno uticalo na moj dalji akademski i profesionalni razvoj i preporučujem ga svima koji od master studija očekuju više, a od odnosa između studenta i profesora najviši nivo interakcije i posvećenosti”.

Marina Komad, Specijalni savetnik za medije bivšeg predsednika Republike Srbije i predsednika Socijaldemokratske stranke (SDS) Borisa Tadića. Generacija 2010/11.

Filip Kerčov

„Vrlo sam zahvalan što sam imao priliku da pohađam master studije Međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka. Radi se o programu koji na objektivan, temeljan i pre svega sveobuhvatan način sprovodi polaznike kroz kompleksnost polja Međunarodne bezbednosti, istovremeno uzimajući u obzir njihove individualne razvojne potrebe i lična interesovanja”.

Filip Kerčov, Brand Deployment Executive, British American Tobacco. Generacija 2013/14.

Sanda Vučić

“Linija između teorije i prakse je tanka za one koji su izučavajući teoriju na pravi način naučili da je, u svim svojim oblicima, primjene u praksi. Upravo je ovo osnova i pretpostavka dobrog rada. Upravo je ovo vještina koja proizilazi iz kvalitetnog i ciljanog programa nastave, a koju sam stekla pohađajući master studije Međunarodne bezbjednosti”.

Sanda Vučić, savetnica u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova, Republika Crna Gora. Generacija 2009/10.

Naim Leo Beširi

„Multiperspektivnost, u smislu dostupne literature, predavača i izazovnih akademskih diskusija, je reč koja opisuje jedan od retkih akademskih programa na univerzitetu kome je akademska znatiželja u fokusu rada. Uživao sam u profesionalnom i prijateljskom odnosu sa rukovodiocima programa dok sam se svakim predavanjem osećao obogaćeno za novi mehanizam promišljanja i samokritike. Ukratko, na programu se izučava bezbednost na savremen način što vas oprema za bolje razumevanje globalizovanih odnosa u sve većem interakcijama između zemalja i drugih entiteta”.

Naim Leo Beširi, Izvršni direktor Instituta za evropske poslove. Generacija 2011/12.

Marina Tadić

„Master studije Međunarodne bezbednosti omogućile su mi da na pravi način produbim svoje interesovanje za teme poput reforme sektora bezbednosti i ljudske bezbednosti, ali i podstakle da se profesionalno posvetim istraživačkom radu u ovim oblastima. Tokom studija je bilo posebno zadovoljstvo sarađivati sa sjajnim mladim predavačima, koji su se trudili da uključe aktuelne teme u kurikulum, kao i da nas motivišu da čitamo savremenu literaturu i autore”.

Marina Tadić, Savetnica u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i istraživačica u oblasti bezbednosti. Generacija 2010/11.

Tijana Rečević

„Master program Međunarodne bezbednosti mi je pružio sjajnu priliku da produbim svoje razumevanje bezbednosnih izazova i pretnji u Srbiji, regionu i svetu, usput usavršavajući veštine akademske diskusije i pisanja. Uz stručne i posvećene predavače sa Fakulteta, gostujući predavači su bili važan dodatak nastavi budući da su njihova iskustva iz prakse umnogome doprinela ne samo našem akademskom usavršavanju, već i pripremi za profesionalnu karijeru u sektoru bezbednosti. Konačno, okupljajući ne samo studente FPN-a, već i Fakulteta bezbednosti, Vojne akademije i drugih srodnih fakulteta, ovaj program mi je omogućio da kroz zanimljive debate puno naučim i od svojih kolega sa nešto drugačijim predznanjem i pogledom na bezbednosne probleme”.

Tijana Rečević, Doktorandkinja na FPN i saradnica u nastavi. Generacija 2014/15.

Selena Kozakijević

„Master studije medjunarodne bezbednosti sam 2012. godine odabrala iz dva razloga: jedan je sjajan i raznovrstan kurikulum, a drugi – prilika za profesionalno umrežavanje. Tokom studija, imala sam priliku da upoznam i slušam odlične predavače, pišem za stručni časopis Journal of Regional Security, stažiram u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i učestvujem u organizaciji Beogradskog bezbednosnog foruma. Sve to je doprinelo mom stručnom usmeravanju, uz veliku podršku profesora i saradnika na programu”.

Selena Kozakijević,  Koordinator projekta u Danish Refugee Council (Danskom savetu za izbeglice). Generacija 2012/13.

Sandra Jelisavčić

„Master studije međunarodne bezbednosti pohađala sam u školskoj 2014/2015 godini, nakon završetka osnovnih studija međunarodne politike. Program je bio sjajno osmišljen, tako da je okupio raznovrsnu, ali odabranu grupu ljudi sa različitim obrazovanjima. Najzanimljivije su bile diskusije na predavanjima, koje su bile moguće zbog rada u manjoj grupi od dvadesetak ljudi. Master međunarodne bezbednosti doprinosi razvijanju analitičkih veština i veštini pisanja, kroz različite seminarske radove i predloge praktičnih politika. Najzad, nakon studija postajete deo veće alumni mreže, koja ima višestruke networking prednosti”.

Sandra Jelisavčić, Junior Project Manager, Brasidas Group. Generacija 2014/15.

Stanko Lekić

„Ove studije su mi omogućile da objektivnije sagledam teme iz oblasti bezbednosti kojima se profesionalno bavim. Motivišuća atmosfera na studijama i entuzijazam predavača stvorili su najbolje uslove za nadogradnju znanja i veština koje su mi bile potrebne. Na kraju, radeći u ovakvom ambijentu sa stručnjacima iz različitih bezbednosnih sistema shvatio sam u kom pravcu se treba usmeravati u budućem radu”.

Major Stanko Lekić, Uprava za strategijsko planiranje, Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Generacija 2007/8.